Hva er mental trening?

«It all BEGINS and ENDS in your MIND.»  Hva du velger å gi kraft til, har makt over deg.

Mental trening har som hensikt å fjerne mentale barrierer, og utvikle psykologiske ferdigheter som motivasjon, selvtillit og konsentrasjon, og lære seg å utnytte sitt fulle potensial. Det handler rett og slett om å bli bedre versjon av seg selv.

For å yte sitt beste er det viktig å ha tro på seg selv, ha god selvtillit og ha en positiv indre dialog. Ved å trene opp kroppens viktigste muskel- hjernen, vil vi kunne fjerne eventuelle barriere man har og utnytte vårt fulle potensial.

Enkelte tror at mental trening er kun for toppidrettsutøvere. Du trenger ikke å være toppidrettsutøver for å drive med mental trening, vi alle har mye nytte av det.

Som all annen trening krever mental trening at du er systematisk, målrettet og trener regelmessig for å se resultater. Mine teknikker er evidente, og jeg vet at ved å trene på dem, vil du kunne forbedre dine mentale ferdigheter. Ved å bli mer bevisst på hvordan hjernen vår fungerer, og vil du være mer styrket til å gjøre endringer i livet ditt og få frem din bedre «jeg». Gjennom mental trening, vil du kunne takle motgang bedre, selv i de gangene du er uforberedt – for du er mentalt sterkere.

Hva kan man oppnå av mental trening?

Mental trening har en rekke med positive effekter på mange området i livet, her er de meste vanligste:

 • prestasjon
 • takle stress
 • motivasjon
 •  fokus
 • ledelse
 • effektiv målstyring
 • selvinnsikt
 • kommunikasjon
 • relasjon
 • øke selvtillitt og finne balanse i livet
 • sterkere fysisk
 • endringsvillig

Kanskje du ønsker å bli bedre på noe av dette? Uansett mål, vil mental trening gi deg mentale styrke og gjøre deg sterkere innvending.